diumenge, 1 de novembre de 2009

Reglament biblioteca escolar

REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

SERVEI DE LA SALA DE LECTURA

1. Per al bon funcionament de la biblioteca, cal respectar el silenci i l’ordre i no ocasionar molèsties als altres lectors o lectores. La biblioteca és un espai de recerca, consulta d’informació o lectura individual.

2. Les cadires i taules han de quedar ordenades, després del seu ús els i les alumnes han de deixar les cadires correctament ubicades al seu lloc.

3. Per raons de seguretat i d’higiene, a la biblioteca no es pot prendre cap aliment o beguda. La persona que no respecti aquestes normes bàsiques de convivència serà expulsada i pot ser exclosa dels serveis de la biblioteca durant un temps determinat.

4. Els usuaris poden accedir lliurement a tots els documents, excepte a algunes obres que, per les seves característiques, no es troben a les prestatgeries de la sala i que, per tant, s’han de demanar al personal de la biblioteca. Es pot retornar directament les enciclopèdies i diccionaris a les prestatgeries; les altres obres consultades cal deixar-les a la safata del centre de la biblioteca.

5. La informació és part essencial dels serveis de la biblioteca. Es pot preguntar lliurement al personal de la biblioteca.

6. Es pot accedir als documents audiovisuals amb presència del bibliotecari o bibliotecària o mitjançant el catàleg.

SERVEI DE PRÉSTEC

1. Tots els/les alumnes matriculats al Centre tenen dret al servei de préstec de llibres de la biblioteca. Així com tota la resta de la comunitat educativa.

2. Poden ésser prestats tots els llibres a excepció de volums d’enciclopèdies i diccionaris. Per norma general, cada persona es pot emportar com a màxim 3 llibres, 2 revistes (excepte el número actual),2 discos compactes i 2 DVDs o vídeos.

3. El període de préstec és rigorosament de 1 mes. Malgrat tot s’admetrà una renovació de quinze dies més que s’haurà de notificar al bibliotecari o bibliotecària sempre abans de finalitzar el préstec. En cap cas s’admetrà una pròrroga notificada fora del termini establert. Tot alumne que retorni el llibre fora del període de préstec serà advertit en una primera ocasió. A partir d’aquest moment, si aquest alumne reincideix a retornar els llibres amb retard, no podrà utilitzar el servei de préstec durant la resta del curs.

4. Si una persona perd o fa malbé un document, ho ha de notificar immediatament a la biblioteca i l'ha de reposar o abonar-ne l'import.

5. Si un alumne infringeix aquesta normativa o es nega a complir-la, el seu cas passarà a estudi per la direcció i, si cal, serà considerat com una falta de disciplina greu.

6. Tots els llibres hauran de ser retornats tres dies abans de finalitzar les classes sota sanció greu a determinar.

7. Cal tenir cura dels documents deixats en préstec i, per tant, és indispensable: no doblegar les cobertes ni les pàgines dels llibres; no retallar ni subratllar els documents, etc. En el cas dels audiovisuals, cal agafar sempre els discos compactes o DVD per les vores evitant de tocar-ne la superfície.

NORMES ÚS ORDINADORS

1. L'ordinador situat en la taula del professor encarregat de Biblioteca té com a ús exclusiu la gestió de la Biblioteca (manteniment base de dades i servei de préstec).

2. Ús dels ordinadors pels alumnes:

a. La finalitat dels ordinadors de la biblioteca és facilitar informació relacionada amb l'activitat acadèmica. Es poden utilitzar per realitzar els exercicis dels llibres digitals, treballs, demanar dades, consultar dubtes de qualsevol assignatura o programar futurs estudis.

b. Els ordinadors serviran com a eines de consulta i recerca d'informació a través d'Internet amb finalitat EDUCATIVA, per la qual cosa no es podran visitar cap tipus de pàgines no adequades a aquests propòsits.

c. Per a descarregar fitxers s'haurà de demanar permís a l'encarregat de la biblioteca.

d. Després del seu ús els ordinadors han de ser apagats.

e. Només poden haver 3 alumnes per ordinador (nombre màxim)

f. Si qualsevol alumne/a incomplex alguna d'aquestes normes serà sancionat i no podrà tornar a utilitzar els ordinadors durant tot el trimestre.

PROFESSORAT I ALTRES MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

1. Tot el professorat del Centre, així com tota la resta de la comunitat educativa, poden tenir accés al material de la biblioteca. Es recomana acudir-hi dins els horaris de préstec , que enguany són els dimarts a l'hora del pati o les tardes de dilluns a dijous de 17'30 a 20'00 h, per facilitar l’organització i el funcionament de la biblioteca.

2. No es pot agafar en préstec cap document sigui llibre, enciclopèdia, diccionari, DVD, etc. sense la presència del bibliotecari o bibliotecària. Si el document no està catalogat informàticament s'omplirà la fitxa amb el nom d'usuari , títol i número de registre del llibre que es presta.

3. El període màxim de préstec de llibres serà de 1 mes, prorrogable 15 dies. En cas de necessitar un major nombre de dies o considerar que el seu emplaçament idoni és al departament i no la biblioteca, s’haurà de notificar a la persona encarregada de la biblioteca escolar.

FUNCIONS PROFESSORAT ENCARREGAT BIBLIOTECA HORA DEL PATI

1. Atendre als alumnes que utilitzen la Biblioteca, facilitant-los l'accés a diferents fonts d'informació i orientant-los sobre la seva utilització.

2. Endreçar en els prestatges corresponents els llibres consultats pels alumnes en la sala.

3. Assegurar-se de tancar la porta i apagar llums i ordinadors.

4. Vetllar pel compliment de les normes d'ús de la Biblioteca i ordinadors i intentar que existeixi un bon ambient d'estudi.

5. Sota cap condició poden haver-hi alumnes sols a la Biblioteca sense professorat.

6. El o la professora de guàrdia no s'encarregarà del préstec. El préstec es realitzarà els dimarts a l'hora del pati de matí o en horari de tarda de dilluns a dijous de 17'30 a 20'00.

1 comentari:

  1. El reglament de la Biblioteca em sembla molt bé i molt correcte.

    ResponElimina