Fitxes de lectura

FITXA DE LECTURA  PRIMER CICLE
fitxalectura1rESO


Si teniu dificultats a descarregar-vos la fitxa de lectura, també ho podeu fer a través de l'enllaç https://docs.google.com/file/d/0Bwb5mLdtrM2PbThOMDNac2ZKOFU/edit


 FITXA LECTURA SEGON CICLESi teniu dificultats a descarregar-vos la fitxa de lectura, també ho podeu fer a través de l'enllaç